روش پرگار زنی برای مسیریابی در پروژه راهسازی

روش پرگار زنی یکی از مهارت هایی است که هر طراح پروژه راهسازی باید به صورت کامل آموخته باشد.

پرگار زنی به منظور یافتن بهینه ترین واریانت یا مسیر برای طراحی یک پروژه راهسازی صورت می گیرد.

در هر واریانت یابی برای پروژه، طراح باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

  • عبور از نقاط اجباری
  • کاهش طول مسیر به منظور کاهش هزینه های اقتصادی
  • کاهش تعداد قوس های مسیر به منظور افزایش سطح ایمنی مسیر

هدف اصلی از پرگار زنی چیست؟

هدف این است که بهینه ترین مسیر با شیب طولی مجاز را، برای رسیدن از نقطه شروع به نقطه پایان پیدا کنیم.

ضمن در نظر گرفتن این هدف، از بین مسیرهایی شناخته شده اقتصادی ترین و ایمن ترین و کارآمدترین مسیر را نیز انتخاب می کنیم.

روش پرگار زنی چیست؟

۱٫ بدست آوردن حداکثر شیب طولی مجاز بر اساس سرعت طرح و نوع راه از نشریه ۴۱۵ (از صفحه ۸۹ – بخش ۵-۳-۲ )؛ نشریه ۴۱۵ را می توانید از لینک تهیه کنید.
روش پرگار زنیروش پرگار زنی

۲٫ تعیین اختلاف ارتفاع خطوط تراز توپوگرافی موجود (به طور مثال اختلاف خطوط تراز اصلی ۱۰ متر می باشد. )

۳٫ استفاده از رابطه زیر برای محاسبه طول دهانه پرگار

۴٫ حال از نقطه شروع دایره هایی به شعاع کمان محاسبه شده ایجاد می کنیم.

• مرکز دایره روی اولین نقطه (نقطه شروع) قرار می گیرد.

• به سمت نقطه اجباری بعدی ، یک کمان میزنیم تا خط تراز بعدی ما را قطع کند.

۵٫ در هر مرحله ممکن است سه حالت برای کمان ترسیم شده ایجاد شود:

• کمان رسم شده در دو نقطه خط تراز بعدی را قطع کند در این صورت نقطه ای را که در امتداد مقصد قرار دارد را انتخاب می کنیم.

• کمان رسم شده تنها در یک نقطه خط تراز بعدی را قطع کند که در این حالت همان یک نقطه را انتخاب می کنیم.

• کمان رسم شده خط تراز بعدی را قطع نکند که در این حالت نزدیک ترین مسیر دلخواه در راستای مسیر نهایی را انتخاب می کنیم.

۶٫ این روند را تا رسیدن به نقطه پایان ادامه می دهیم.

۷٫ مراکز دایره های ترسیم شده را به هم دیگر متصل می کنیم.

۸٫ این خطوط شکسته یا خط برازش شده ی بین آنها می تواند به عنوان مسیر مورد نظر ما استفاده شود.

دقت داشته باشید واریانت یابی ای بهینه است که:

 مراحل فوق را، چند بار تکرار کنند و هر بار از مسیرهای متفاوت حرکت کنند.

مسیرهای متفاوت این امکان را می دهد تا طراح چند واریانت برای راه مورد نظر خود داشته باشد و با ارزیابی آنها می تواند بهترین مسیر را انتخاب کند.

مطالب مرتبط

2 دیدگاه‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *