مراحل انجام پروژه راهسازی به صورت گام به گام

۱- تهیه یک نقشه توپوگرافی :

توپوگرافی شما حتما باید دارای منحنی ترازهای با کد ارتفاعی باشد.

۲- مشخص کردن ویژگی های مسیر و پیش فرض ها:

فرض کردن مشخصات فنی راه: نوع راه ، درجه راه ، تعداد خط عبور هر مسیر

۳- تعیین نوع زمین:

با استفاده از نکات بخش ۳-۳ نشریه ۴۱۵ نوع زمین را مشخص کنید. ( کوهستانی ، تپه ماهوری ، دشتی )

برای آشنایی با روش های تعیین نوع زمین بر اساس طبقه بندی های مختلف زمین مقاله طبقه بندی راه را مطالعه کنید.

۴- تعیین سرعت طرح:

سرعت طرح مسیر خود را با توجه به نوع راه و نوع زمین بر اساس بخش ۴-۳ نشریه ۴۱۵ ، مشخص کنید.

۵- تعیین شیب طولی مجاز :

با توجه به سرعت طرح و نوع زمین ، بر اساس بخش ۵-۳-۲ نشریه ۴۱۵ ، شیب طولی حداقل و حداکثر پروژه خود را مشخص کنید.

۶- پرگار زنی مسیر:

با توجه  به شیب مجاز حداکثر و اختلاف خطوط تراز نقشه توپوگرافی خود ، شعاع مناسب جهت پرگار زنی را بدست بیاورید و از نقطه مبدا تا نقطه مقصد با دایره هایی به شعاع بدست آمده حرکت کنید.

برای یادگیری روش پرگارزنی و مفاهیم آن می توانید مقاله روش پرگار زنی را بخوانید.

۷- مشخص کردن خطوط شکسته اولیه :

پس از ترسیم کمان ها ، با استفاده از چند خط شکسته مسیرهای مختلف پروژه خود را ترسیم نمائید.

۸- انتخاب خط شکسته بهینه :

تعیین مسیر بهینه بر اساس نکاتی از قبیل کمترین طول مسیر ، کمترین تعداد شکستگی مسیر ( محل ایجاد قوس افقی ) ، کمترین زاویه های انحراف مسیر شما

۹- طراحی قوس های افقی:

با توجه به سرعت طرح ، زاویه انحراف ، خودروی طرح شده در بخش ۵-۲  نشریه ۴۱۵ قوس افقی خود را طراحی کنید.

۱۰- تعیین حداکثر بربلندی (دِوِر) :

با استفاده از جداول موجود در بخش ۵-۲-۲ نشریه ۴۱۵ و شعاع قوس های افقی و سرعت طرح ، حداکثر بربلندی در قوس ها را مشخص کنید.

۱۱- طراحی قوس های قائم:

با توجه به سرعت طرح و محدودیت های مطرح شده دربخش ۵-۳ نشریه ۴۱۵ قوس های قائم خود را طراحی کنید.

۱۲- ترسیم پروفیل طولی:

یک منحنی شامل محور افقی ( فاصله از مبدا ) و محور عمودی ( ارتفاع نقاط زمین طبیعی ) ترسیم کنید. دقت داشته باشید که در این مرحله باید فواصل ایستگاه های مختلف را مشخص نمائید که با توجه به نوع زمین و موقعیت های خاص ، فواصل ایستگاه گذاری مشخص می شود.

۱۳- ترسیم خط پروژه :

با توجه شیب مجاز طولی و حداکثر طول هر شیب ، خط پروژه ای را در پروفیل طولی مسیر خود ترسیم کنید.

۱۴- تعیین مشخصات مقاطع عرضی:

مشخصاتی از قبیل شیب و عرض سواره رو و شانه راه را با توجه به مطالب فصل ۶ نشریه ۴۱۵ تعیین کنید.

۱۵- طراحی روسازی:

طبق نشریه ۲۳۴ روسازی راه ها و ترافیک مفروض طرح ، ضخامت لایه های مربوط به روسازی طرح را محاسبه کنید.

۱۶- ترسیم مقاطع عرضی:

با استفاده از اطلاعات زیر مقطع هر ایستگاه را به صورت جداگانه ترسیم کنید:

الف- ارتفاع نقاط میانی و سمت چپ و راست مسیر بر روی زمین طبیعی از روی پلان

ب- اختلاف ارتفاع نقاط میانی مسیر با خط پروژه در هر ایستگاه از روی پرفیل طولی

۱۷- رعایت نکات خاص در ترسیم مقاطع عرضی:

در ترسیم مقاطع عرضی باید به چند موضوع توجه داشته باشید :

الف- ترسیم آبروهای طولی در محل های دارای خاکبرداری

ب- ترسیم شیروانی های خاکریزی و خاکبرداری با شیب های مناسب و ملایم

۱۸- محاسبه سطح خاکبرداری و خاکریزی در هر مقطع:

سطح محصور بین خط زمین طبیعی و فوقانی روسازی راه را محاسبه می کنید:

محل هایی که خط زمین طبیعی پایین تر باشد ، دارای خاکریزی و جایی که بالاتر باشد دارای خاکبرداری می باشد.

۱۸- تهیه جدول عملیات خاکی:

با توجه به سطح خاکبرداری و خاکریزی مابین هر ایستگاه ، جدول عملیات خاکی مسیر پروژه را تهیه کنید.

۱۹- تهیه منحنی بروکنر:

با توجه به احجام بدست آمده در جدول عملیات خاکی ، شروع به ترسیم منحنی بروکنر کنید.

نمودار منحنی بروکنر بر اساس فواصل از مبدا و احجام عملیات خاکی ترسیم می شود.

۲۰- محاسبه عزم حمل:

بر اساس مساحت محصور بین منحنی بروکنر و خط اساس تعیین می شود.

مطالب مرتبط

2 دیدگاه‌

  1. حسین گفت:

    سلام.ممنون عالی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *