برچسب: اجرای سوله

2

مراحل ساخت استخر

استخر استخر آب، آبگیری مصنوعی برای شنا، آب‌تنی، تفریح، سرگرمی و ورزش‌های آبی مانند واترپلو و غواصی استفاده می‌شود. از استخر...