برچسب: انواع سقف کاذب

2

انواع مختلف سقف کاذب

سقف کاذب سقف کاذب قسمتی از معماری داخلی است، که برای پوشش سقف اصلی (زیر سقف) به‌کار می‌رود‌. سقفی است غیر...