برچسب: دال

0

سازه‌های قابی

ساختمان‌های قابی بتنی معمولترین نوع، در ساختمان‌های مدرن محسوب می‌شوند. این ساختمان‌ها معمولاً شامل قاب یا اسکلت...

0

قالب‌بندی تیر و ‌دال

به کمک سیستم قالب‌بندی تیر و ‌دال می‌توان بین دو ستون یا دیوار را توسط قالب...

0

انواع دال بتنی

دال بتنی دال بتنی‌ یک عضو سازه‌ای در ساختمان‌های امروزی است. دال‌های‌ بتنی‌، معمولاً دارای ضخامتی بین...