برچسب: دیوار

0

دیوار‌ برشی مرکب

دیوار برشی یکی از سیستم‌های نوین مقاوم در برابر بارهای جانبی استفاده از دیوار برشی مرکب است که...