برچسب: سقف طاق ضربی

0

انواع سقف

معرفی انواع سقف سازه‌ای مهم ترین ویژگی‌های یک سقف‌،‌‌ مقاومت و پایداری آن در برابر نیروهای وزن...

0

سقف ضربی کرمیت

‌به علت اجبار در استفاده از مصالح فشاری از زمان‌های قدیم استفاده از طاق قوسی متداول...