برچسب: سقف کامپوزیت

0

انواع دال بتنی

دال بتنی دال بتنی‌ یک عضو سازه‌ای در ساختمان‌های امروزی است. دال‌های‌ بتنی‌، معمولاً دارای ضخامتی بین...