برچسب: فونداسیون

0

سازه‌های قابی

ساختمان‌های قابی بتنی معمولترین نوع، در ساختمان‌های مدرن محسوب می‌شوند. این ساختمان‌ها معمولاً شامل قاب یا اسکلت...